เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนา 54 ข้อที่ 50
โดยอาจารย์อนุวัฒน์ พัฒนชีวกลุบุตร

เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนา 54 โดยครูอนุวัฒน์
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนา 54 โดยครูอนุวัฒน
เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนา 54 โดยครูอนุวัฒน

หากสงสัยอะไร

ก็ไปพูดคุยกันได้ที่ Zodsai Forum นะครับ