เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์ PAT1 ปี 2562 โดย ครูอนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร

ตัด ช๊อย หา ข้อถูก กับ อนว. ข้อสอบ PAT1 ปี 2562

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


ข้อ 28

พาร์ทแรก ทำแบบตัดช๊อยส์

พาร์ทสอง ทำเต็มข้อ


Last Update: March 6th, 2020