Zodsai >> Education >> Admission >> โครงสร้างคะแนน admission
คะแนน admission มันเป็นอย่างไรนะ
มาดูวิเคราะห์คะแนน admission กันที่ได้ โดย Zodsai Education อธิบายไว้ให้ดูกันง่ายๆ ส่วนใครอยากเข้าคณะใด สาขาไหน คะแนน GAT PAT จะแปลผันไปตามคณะและสาขาที่ต้องการนะครับ
วิเคราะห์คะแนน admission
by marchputt at zodsai.com