เฉลยข้อสอบ PAT1 มีนา 54 ข้อที่ 3
โดยอาจารย์อนุวัฒน์ พัฒนชีวกลุบุตร

เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์
เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์
เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์
เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์
เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์
เฉลย PAT1 มีนา 2554 โดยอาจารย์อนุวัฒน์

หากสงสัยอะไร

ก็ไปพูดคุยกันได้ที่ Zodsai Forum นะครับ